Biyografi

Çizer Fotoğrafı

Gökhan Karaosmanoğlu

Gökhan Karaosmanoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. Öğretmenlik hayatına devam ederken 2009 yılında Çağdaş Drama Derneği aracılığıyla yaratıcı drama ile tanışmıştır; Çağdaş Drama Derneği çatısı altında halen eğitici eğitimleri ve gönüllü çalışmalar yürütmektedir. Yazar, çalışmalarını 2012 yılından bu yana akademik alana da taşıyarak Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir.