Biyografi

Çizer Fotoğrafı

Hatice Kapusuz

Hatice Kapusuz, 2009 ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunudur. Akademik olarak yoksulluk, halk kültürü, toplumsal hareketler alanlarında çalışmalar yürütmüştür. 2007 yılından beri TOG, Öğrenci Yaklaşımları Derneği, AF Örgütü, Gündem Çocuk, Ka.Der Ankara gibi sivil toplum örgütlerine yer almaktadır. 2014 - 2016 Döneminde Ka.Der Ankara yönetim kurulu başkanlığı yapmış ve çeşitli projeler yürütmüştür. 2010 yılından itibaren ise profesyonel olarak STGM bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık, gönüllü yönetimi, örgütlenme, stratejik planlama gibi alanlarda kapasite çalışmaları yürütmektedir.

Dergiler Hatice Kapusuz