Biyografi

Çizer Fotoğrafı

Özge Şahin

2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Özge Şahin, halen aynı bölümde doktora eğitimine devam etmekte ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
Yaklaşık 5 yıldır Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi’nde ihmal ya da istismara maruz kalan çocuklara, gençlere ve ailelerine gönüllü olarak ruh sağlığı hizmeti vermektedir. Doktora eğitimi boyunca çocuk patolojisi ve çocuk- ergenlerde oyun terapisi yönelimli terapi ve süpervizyon eğitimlerini almıştır. Hem ulusal hem de uluslararası projelerde yer almıştır. Ek olarak Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneği, Uluslararası İhmal ve İstismar Önleme Birliği, Türk Psikologlar Derneği üyesidir.