“Uçurtma; çalışan, çalıştırılan, erken büyüyen, hiç büyüyemeyen, çocuk olmanın tüm güzellikleri ve zorluklarıyla dünyanın dört bir tarafında renkleri, sesleri, dilleri birbirinden farklı, hakları aynı olan tüm çocuklara aittir.”

Uçurtmalı bir dünya!

Ne yapıyoruz?

Çocuklar için “daha özgür ve neşeli bir dünya” hayal ederek hazırladığımız dergimizle birlikte, bizimle aynı hayali paylaşan yetişkinlere de ulaşmak üzere dergimizin web sitesini harekete geçirmeye karar verdik. Web sitemiz bu hayali paylaşan yetişkinlerin bilgilerini, deneyimlerini, önerilerini ve en önemlisi böyle bir hayale ilişkin umutlarını paylaştıkları bir zemin olabilirse dünya ne kadar uçurtmalı bir yer olurdu!

Bu hayali bizimle paylaştığınız ve destek verdiğiniz için çok mutluyuz. Ne kadar çok olursak dünya çocuklar için o kadar özgür ve neşeli olacak, buna inanıyoruz.

Sitede ne tür yazılara yer veriyoruz?

Web sitemizde yayınlanacak yazılar zaman zaman özgün metinler, zaman zaman da çeviri olacak. Pek çok farklı konu başlığı altında yazabileceğiniz yazılar metnin özgünlüğü bozulmaksızın inceleme sürecinden geçtikten sonra yayınlanacak. Dergimizde edindiğimiz deneyimler ışığında bazı konularda ortaklık sağlayabilmek adına bazı öneri ve isteklerimizi sizlerle paylaşmak isteriz.

Metnin dili

Öncelikle yazılacak metnin dilinin – okuyucularımızın söz konusu alanda uzman olmama ihtimali olan anne babalar olduğunu göz önünde bulundurursak – anlaşılır olması ve bilimsel terimlerin anlaşılabilir bir düzeyde kullanılması yazının okunurluğunu artıracaktır diye düşünüyoruz. Ayrıca özellikle ebeveynliğe ilişkin yazılarda anne-babaları yargılayıcı ifadelerden kaçınarak ebeveynler için daha yapıcı sonuçlar yaratacak bir dil, önerilerin çocukların yaşamında hayat bulması adına daha etkili olabilir.

Metnin içeriği

Web sitemizde yer alan bazı ana başlıklar bulunuyor. Ancak çocukların toplumsal yaşam içindeki konumunu olumlu etkileyecek her konu bir yazıya dönüşebilir. Ayrıca içeriğe uygun görseller eklenmesi de yazının okunurluğunu ve etkililiğini artıracaktır diye düşünüyoruz. Bu noktada hem görseller eklenmesi hem de mizanpaj anlamında bir ekip olarak hep beraber çalışacağımızı belirtmek isteriz.

Yöntem olarak "çocuk" algısı

Her çocuğun kendi özgünlüğünde geliştiği ön kabulüyle hareket noktamızı oluşturuyoruz. Ana akım çocuk gündemlerindeki korumacı ve çocuk üzerindeki toplumsal baskıyı gizleyen değil bunu da görüp hesaba katarak çalışma üretmeyi hedefliyoruz.

Yazılarda kaynak gösterimi

Söz konusu yazı yabancı bir kaynaktan çeviri olarak ya da Türkiye’den bir kaynaktan alıntı olarak yayınlanıyorsa metnin sonuna mutlaka kaynağı, kaynak bir web sitesi ise alıntılama tarihi yazılmalıdır. Bunun için birkaç örnek aşağıdaki gibi olabilir.

Commissioner for Children. (2016). Involving children in decision making. http://www.childcomm.tas.gov.au/wp-content/uploads/2015/06/Guide-to-making-decisions-booklet.pdf Erişim tarihi: 13.09.2016.

Yıldız, A. (2015). Başka Bir Okul Mümkün mü?, Eleştirel Pedagoji, sayı 38, s.4.

Uçurtma'ya yazılanlar

Uçurtma'dan haberler

Uçurtma Çocuk Dergisi adına muhabirlik, çocuk etkinliklerinin haberleştirilmesi ve takip edilmesi.

Nolmuş Nolmuş?

“Nolmuş Nolmuş” aynı zamanda dergimizde de bulunan bir sayfa. Bu başlıkta çocuklara ilişkin dünyadan haberler yer alıyor.

Genel kültür

Bu başlık  altında haberler, çeviri yazılar, sanatın gelişim ile ilişkisi, eğitim ve genel kültür gibi konularda yazılar yer alıyor.

Ne yapsak, ne okusak, ne izlesek?

Yetişkinlere evde, sokakta, parkta ya da farklı mekanlarda çocukla yapılacak etkinlik önerileri yer alıyor. Alt başlıklarda  da çocuk kitabı, yetişkinlere yönelik kitaplar ve film önerilerine ilişkin yazılar yer alıyor.

Röportaj

Çocukları ilgilendiren her konuyla ilgili uzman kişilerden ve kurumlardan alınan görüşler yer alıyor.

Sağlık ve gelişim

Çocukları gelişimsel özelliklerine dair yetişkinleri yönlendirici yazılar ve çeviriler yer alıyor.

Eğitim

Alternatif okullar, çeviri yazılar, Türkiye’den haberler gibi alt başlıklarda yazılar yer alıyor.

Ekoloji

Ekoloji, çevre, ekolojik okuryazarlık gibi konularda çeviri ve Türkiye’den yazılar yer alıyor.

Yetişkinlere yönelik etkinlik önerileri

Burada da hem ana-babalara hem de çocuklarına kendin yap önerileri oluyor.